Helling, P., J. Blumtritt, und B. Mathiak. Der Beratungsworkflow Des Data Center for the Humanities (DCH) an Der Universität Zu Köln. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, Bd. 5, Nr. 4, Dec. 2018, S. 248-61, doi:10.5282/o-bib/2018H4S248-261.