Helling, P., Blumtritt, J. und Mathiak, B. (2018) Der Beratungsworkflow des Data Center for the Humanities (DCH) an der Universität zu Köln, o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 5(4), S. 248-261. doi: 10.5282/o-bib/2018H4S248-261.