BRANDTNER, A.; GEUKES, A.; LEE, M.; RIESENWEBER, C.; TATAI, A. Neuausrichtung der Informations- und Forschungsinfrastruktur an der Freien Universit├Ąt Berlin. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, v. 6, n. 2, p. 134-137, 9 Juli 2019.