1.
Drößler S, Hinrichs I. Regionalverband Südwest: Auf dem Weg zu Open Access – Bericht zur Jahresversammlung 2017 des VDB-Regionalverbands Südwest an der Universitätsbibliothek Freiburg. o-bib [Internet]. 15. Dezember 2017 [zitiert 2. April 2023];4(4):290-8. Verfügbar unter: https://www.o-bib.de/bib/article/view/2017H4S290-298