KELLER, A. Bibliotheken unterstützen Open Access-Zeitschriften: eine Bedarfsabklärung. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 297–313, 2015. DOI: 10.5282/o-bib/2015H4S297-313. Disponível em: https://www.o-bib.de/bib/article/view/2015H4S297-313. Acesso em: 19 aug. 2022.