[1]
Kläre, C. 2017. Quantitative information literacy: Designing an online course at the interface between information literacy and statistical literacy. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB. 4, 1 (Apr. 2017), 117–131. DOI:https://doi.org/10.5282/o-bib/2017H1S117-131.